Warmnis mezi energií a vámi

Firma Warmnis spol. s r. o. je soukromá technicko-inženýrská společnost založená v roce 1991.

Předmětem činnosti firmy Warmnis jsou komplexní služby v oblasti energetiky a tepelné techniky tzn. od přípravy projektu a optimalizaci řešení až po jehorealizaci. Touto činností je schopna pokrýt všechny oblasti energetických služeb v oboru teplo, plyn, elektřina, měření a regulace.

Spolehlivá firma